Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
eRusWay Oy:n (Markkinointitoimisto Parasta Saimaalla) markkinointirekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
eRusWay Oy
Y-tunnus: 2607671-6
Osoite: Satamosalmentie 167, 57810 Savonlinna
Vastuuhenkilö: Pia Behm, 040-7166006

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
eRusWay Oy:n asiakkaiden ja uutiskirjeen tilaajien (jäljempänä “käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva eRusWay Oy:n verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, markkinointiin, analysointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– Henkilötiedot
– Yhteystiedot
– Käyttötiedot
– Yrityksen tiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot
Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, eRusWay Oy:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa
– asiakkaan valitseman jakelutapatiedon välittämiseksi kirjeen tai muun viestin tai lähetyksen lähettäjälle tai välittäjälle
– asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseksi asiakkaan hyväksynnällä
– Itse toteuttamamme käsittelyn lisäksi saatamme siirtää ja luovuttaa palveluidemme käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille (mm. Google Analytics-verkkosivun seuranta).

Käytämme asiakkaiden kontaktointiin MailChimp -palvelua, joka on Yhdysvalloissa sijaitseva yritys. Palveluun tallennetaan uutiskirjeen tai vastaavan tilaajan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite sekä käyttäytymiseen liittyviä tietoja.
Muita tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

EVÄSTEIDEN JA MUIDEN VASTAAVIEN TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Voimme kerätä ja käyttää palveluiden käyttäjien käyttäytymistietoja. Käyttäjän tietokonetta ja muuta päätelaitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten palvelun käyttäjä käyttää eRusWay Oy:n omistamia sivustoja (esim. vierailun kesto ja ajoittuminen sekä minkä hakulauseiden ja -sanojen sekä hakukoneen kautta vierailu on linkitetty), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla käyttäjä käy sekä käyttäjän tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia teknisiä tietoja (mukaan lukien IP-osoite, laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet).

Voimme hyödyntää muilta kuin omilta internet-sivustoiltamme kerättyä käyttäytymistietoa. Käytämme Google Analytics –mainontaominaisuuksia (uudelleenmarkkinointi, Google Display –verkoston näyttökertaraportointi, Google Analyticsin kohderyhmätietojen ja aihepiirien raportointi).

Pyrimme mm. erilaisin fyysisin, elektronisin ja sopimuksellisin keinoin varmistamaan sen, ettei asiattomilla tahoilla ole pääsyä edellä mainittuihin tietoihin ja etteivät palveluntarjoajamme käyttäisi tietoja omiin tarkoituksiinsa. Kolmannet osapuolet pyritään myös sitouttamaan voimassaolevaan lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeistuksiin. Emme kuitenkaan valvo kolmansien osapuolten käytäntöjä emmekä vastaa niistä. Internet on avoin järjestelmä, jossa on mahdotonta taata, etteivät luvattomat kolmannet osapuolet pysty ohittamaan turvaavia toimenpiteitä tai käyttämään tietoja sopimattomiin tarkoituksiin.

Jotkut evästeet säilyvät käyttäjän koneella senkin jälkeen, kun tämä on lähtenyt sivustolta. Evästeet voivat säilyä kuukausia tai jopa vuosia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen, ellei niitä poisteta.

Mikäli käyttäjä ei halua, että kohdistamme mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, käyttäjä voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna postitse eRusWay Oy:lle.