Savonlinnan seudun matkailustrategia 2021 – 2025

Savonlinnan seudun matkailustrategia 2021 – 2025

Savonlinnan seudun matkailustrategian työstö Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n toimeksiannosta on täydessä vauhdissa. Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n osakkaille tehtiin työtä taustoittava kysely, jonka tulokset ohjaavat osaltaan strategisia valintoja. Kyselyyn vastasi 28 seudulla toimivaa matkailuyritystä. Alla muutamia poimintoja kyselystä.

1. Koronan vaikutus tavoitteisiin

Strategia perustuu luonnollisesti siihen, että alueen matkailijamääriin haetaan kasvua. Näin korona-aikana kasvutavoitteiden määrittely on erityisen haastavaa. Niinpä kyselyssä haluttiin selvittää, kuinka korona vaikutti yritysten viime vuoden liikevaihtoon ja milloin vastaajat uskovat, että olemme takaisin vuoden 2019 matkailijamäärissä.

Vuonna 2019 Savonlinnan Seudun matkailijoista n. 75 % tuli kotimaasta ja 25 % ulkomailta. Eniten kv-matkailjoita saapui Venäjältä, Saksasta ja Italiasta. Vuoden 2020 yöpymistilastot eivät ole vielä valmistuneet, mutta marraskuun loppuun mennessä kotimaisten matkailijoiden yöpymiset alueella olivat laskeneet 3 % ja kaikki yöpymiset hieman yli 20 %. Yrityskohtaiset vaikutukset olivat hyvin erilaiset yritysten välillä. Osalla liikevaihto kasvoi, osalla laski jopa yli 50 %.

Savonlinnan seudun matkailustrategia

Ehkä jopa pienenä yllätyksenä voi pitää sitä, että 22 %:lla vastaajista koronavuoden liikevaihto kasvoi verrattuna vuoteen 2019 ja 7,5 %:lla liikevaihto pysyi samana. Vastaajista 33 % kertoi, että liikevaihto laski 20 – 40 % ja 22 %:lla liikevaihto tippui alle puoleen.

Savonlinnan seudun matkailustrategia

Mielenkiintoinen kysymys on myös se, milloin yritykset uskovat tilanteen normalisoituvan. 36 % vastaajista on sitä mieltä, että matkailijamäärät palaavat koronaa edeltävälle tasolle jo tänä vuonna. Näistä vastaajista toki suurimmalla osalla liikevaihto kasvoi viime vuonna. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että normaalitilanteeseen päästään vuonna 2022. Vain muutama vastaaja näki tilanteen synkempänä.

2. Valittavat kohdemarkkinat

Yrityksiltä kysyttiin myös näkemystä siitä, mihin alueen yhteismarkkinointia kannattaa suunnata. Kotimaan markkinointi koettiin tärkeimmäksi, mikä on varsin ymmärrettävää, sillä alueen matkailun perusta on kotimaiset matkailijat. Yhtä selvästi ilmaistiin, että tärkeimmät kv-suunnat ovat Venäjä ja saksankielinen Eurooppa.

Strategiassa tullaan tarkentamaan näiden tärkeimpien markkinoiden kohderyhmät ja kärkiviestit. Tämän lisäksi valitaan muutama pienempi kohdemarkkina.

3. Saavutettavuus

Matkakohteen saavutettavuus on yksi matkakohteen menestyksen tärkeimmistä asioista. Yrityksiltä pyydettiin näkemystä Savonlinnan seudun fyysisestä saavutettavuudesta kv-markkinoiden näkökulmasta ja Venäjästä erikseen.

Tärkeimmäksi saavutettavuuden näkökulmasta valittiin raideliikenteen kehittäminen, jota kannatti yli 46 % vastaajista. 32 % vastaajista koki oman lentokentän tukemisen tärkeänä.

Venäjän osalta ylivoimaisesti tärkeimmäksi koetiin Parikkalan rajanylityspaikan avaaminen.

4. Kulttuuripääkaupunki, kaupunkipuisto vai Saimaan norppasaaristot?

Savonlinnalla on meneillään useita valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin merkittäviä hankkeita. Myös näiden hankkeiden merkityksestä haluttiin yritysten mielipide. Hankkeista tärkeimmäksi arvioitiin Saimaan norppasaaristojen saaminen Unescon maailmanperintökohteeksi. 90 % vastaajista oli sitä mieltä, että hanke on Savonlinnalle todella tärkeä tai tärkeä. Lähes 86 % vastaajista piti Euroopan kulttuuripääkaupunki -hanketta Savonlinnalle tärkeänä tai tosi tärkeänä. Kansallinen kaupunkipuistohanke ei herättänyt suuria intohimoja, 40 % vastaajista ei osannut ottaa asiaan kantaa ja 35 % oli sitä mieltä, että hankkeella ei ole juurikaan merkitystä.

5. Vastuullinen Saimaa

Vastuullisuus on asia, jota ei tänä päivänä voi jättää mainitsematta matkailustrategiassa. Vain yksi vastaaja ilmoitti, että ei ole tullut mietittyä asiaa, muut olivat sitä mieltä, että asia on yritykselle tärkeä. Vastuullisuus tuleekin olemaan strategian poikkileikkaava voima, ja seudun vastuullisuusaskeleita rakennetaan Saimaa-viitekehyksessä.

Kyselyn lopussa tiedusteltiin, mihin asoihin yritykset olisivat valmiita panostamaan kaupungin ja toisten yritysten kanssa. Tärkeimmäksi asiaksi nousi Saimaa-brändin vahvistaminen. Myös Savonlinna-brändin vahvistaminen koetiin tärkeäksi. Samoin ollaan valmiita panostamaan ympärivuotiseen markkinointiin, tuotekehitykseen ja tapahtumien tukemiseen.

Kiitokset vastaajille, tästä on hyvä jatkaa strategiatyötä.