Sosiaalisen median vaikutus venäläisten matkustuspäätöksiin

Sosiaalisen median merkitys on kasvanut viime vuosina valtavasti. Facebookilla on yli 500 miljoonaa käyttäjää, joista 50 % kirjautuu palveluun päivittäin, Twitterillä on 175 miljoonaa käyttäjää, jotka kirjoittavat 95 miljoonaa twiittiä päivässä, Youtubessa katsellaan pelkästään mobiililaitteilla yli 200 miljoonaa videota päivässä ja maailmassa on yli 150 miljoonaa blogia. Näin merkittävä aktiivisuus sosiaalisessa mediassa vaikuttaa myös matkailuun. Erityisen suuri merkitys sosiaalisella medialla on matkustuspäätöksen tekemisessä. 

Venäläiset tekevät ulkomaan matkoja yhdeksänneksi eniten maailmassa ja viidenneksi eniten Euroopassa. Venäjä eroaa useimmista muista markkinoista mm. netin käyttäjien määrässä ja online-käyttäytymisessä. Venäläiset ovat nimittäin maailman sitoutuneimpia netin käyttäjiä. Vuoden 2010 elokuussa 75 % venäläisistä netin käyttäjistä vieraili vähintään yhdellä sosiaalisen median sivustolla ja vietti siellä aikaa keskimäärin 9,8 tuntia kun maailman keskiarvo on 4,5 tuntia. Venäläiset poikkeavat muista markkinoista myös siinä, mitä sosiaalista mediaa käytetään. Tärkeimmät palvelut Venäjällä ovat Vkontakte ja Odnoklassniki, Facebook on vasta viidennellä sijalla.

Vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa Social Media Impact on Holiday Travel Planning selvitettiin sosiaalisen median vaikutusta venäläisten matkailuun. Kyselyyn vastanneista venäläisistä 97 % oli vieraillut jossain sosiaalisen median palvelussa viimeisen 12 kuukauden aikana. Näistä 49 % käytti sosiaalista media useamman kerran päivässä ja 36 % lähes päivittäin. ”Ennen matkaa” –vaiheessa tärkeimmäksi asiaksi vastaajat määrittelivät matkakohteen valinnan ja tiedon etsimisen siitä, mitä matkakohteessa voi tehdä. 45 % venäläisistä vastaajista käytti sosiaalista mediaa tähän tarkoitukseen. 24 % vastaajista käytti sosiaalista mediaa vaihtoehtoisten matkakohteiden määrän rajaamiseen.

Matkan aikana 50 % vastaajista käyttää sosiaalista mediaa yhteydenpitoon ystävien kanssa ja 30 % etsii lisää tietoa matkakohteen aktiviteeteista. Matkan jälkeen 78 % vastaajista käytti sosiaalista mediaa matkakokemusten jakamiseen. 29 % vastaajista on matkailuun liittyvien sosiaalisten palvelujen vakiokäyttäjiä ja vierailevat matkan jälkeen näissä palveluissa saadakseen uusia ideoita seuraavia matkoja varten. Tutkimuksen tekijät toteavatkin, että sosiaalisen median käyttö inspiraation lähteenä matkakohdetta suunniteltaessa on erittäin suosittua Venäjällä.

Tutkimukseen osallistuneita henkilöitä pyydettiin määrittelemään eri tietolähteiden luotettavuutta asteikolla 1–7. Luotettavimmaksi lähteeksi nousi ystävät ja sukulaiset (6,4), muiden matkailijoiden arvioinnit erilaisilla nettisivuilla (5,2), sosiaalinen media (4,6), viralliset kunnan tai valtion matkailusivut (4,4), tv- ja radio-ohjelmat ja lehtiartikkelit (4), matkatoimistot (3,8) ja mainonta (3,6).

Yhteenvetona voidaan todeta, että sosiaalista mediaa käytetään kaikissa matkan vaiheissa, kuitenkin eri vaiheissa eri laajuudessa ja eri tarkoituksiin. Venäläisille sosiaalisen median rooli on tärkein matkakokemuksien jakamisessa ja sitä kautta matkustusinspiraatioiden hakemisessa. Toinen tärkeä syy käyttää sosiaalista mediaa on yhteyden pitäminen ystävien kanssa myös matkan aikana. Tämä tulos korreloi hyvin sen kanssa, että venäläinen luonteenlaatu on hyvin vahvasti kollektiivinen.

Lähde: International Journal of Online Marketing, 1(4), 1-19, October-December 2011. Social Media Impact on Holiday Travel Planning: The case of the Russian and the FSU Markets. Fotis John, Buhalis Dimitrios, Rossides Nicos.